Blended learning tijdens de coschappen

Informatie
Auteurs
A.W.M. Fabius
Organisatie
Amsterdam UMC
Congres
2024
Context / probleemstelling of aanleiding

Context/probleemstelling of aanleiding:

Voor elk medisch specialisme is een grote hoeveelheid informatie beschikbaar. Hierdoor is het lastig als geneeskundestudent om de ‘relevante te bestuderen informatie’ te distilleren. Waar te beginnen en hoe diep moet je kennis reiken om goed mee te kunnen doen tijdens de klinische blootstelling in een coschap? Voor het vak oogheelkunde geldt dat voor aanvang van het coschap de inhoudelijke kennis van de studenten gering is. Tijdens het coschap is de klinische blootstelling beperkt, mede door het grote aantal co-assistenten. Om een gedegen kennisniveau te behalen en de momenten van klinische blootstelling optimaal te benutten is er een modulair blended learning programma ontwikkeld. De basis van dit programma is dusdanig, dat dit ingezet kan worden voor praktijkonderwijs op elk vakgebied. Verder kan een modulair blended programma verlichting bieden bij de huidige krapte van opleidingsmogelijkheden in de zorg.

Beschrijving van de interventie/innovatie:

Het blended learning programma is een mix van interactief onderwijs en zelfstudie modules ter voorbereiding op klinische momenten. Bij de introductie wordt gebruik gemaakt van onder andere een escaperoom en een virtual reality simulator, welke respectievelijk eerder verworven kennis (uit de bachelor) reactiveert en de studenten onderzoekstechnieken aanleert. Tijdens het coschap zijn tijdsloten ingedeeld voor ‘just-in-time learning’ voor bestudering van de zelfstudie modules. De voorbereiding in deze modules bestaat uit basiskennis, gerichte klinische voorbereiding, verdieping en een formatieve toets. Om het afwisselend te houden wordt de stof aangeboden in een mix van e-learnings, opgenomen colleges, operatie video’s, kennisclips, animaties, passages op websites en te lezen stof uit een oogheelkundig leerboek.

Ervaringen/analyse van de implementatie:

Bij 82 studenten zijn na afloop van het coschap 5 punts Likert schaal vragenlijsten afgenomen (1 zeer mee oneens; 5 zeer mee eens). Het ‘vergaarde kennisniveau’ en de ‘voorbereiding op de praktijk’ door het blended learning programma zijn door de studenten respectievelijk gewaardeerd met een 4.6 (deviatie 0.6) en een 4.4 (deviatie 0.8). Studenten geven aan dat zij een enorm steile leercurve hebben en na afronding van het programma goed pluis van niet-pluis situaties kunnen onderscheiden. Verder geeft gerichte voorbereiding veel zelfvertrouwen in de klinische praktijk. Hierdoor stellen studenten makkelijker vragen en durven eerder zaken zelf uit te voeren.

Lessons learned (implicaties voor de praktijk):

De studenten zijn erg enthousiast over het blended learning programma. De afwisseling tussen klinische blootstelling en zelfstudie geeft de studenten een steile leercurve, zodat ze met goede klinische kennis het onderwijsprogramma afronden en er optimaal gebruik wordt gemaakt van klinische expositie mogelijkheden. Met het publiek zullen ervaringen met blended learning en tips voor implementatie van dit modulaire ‘just-in-time learning’ worden uitgewisseld.

Referenties (max. 2):

Beschrijving van de interventie/innovatie:
Ervaringen/analyse van de implementatie:
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):
Referenties:
Trefwoorden:

Curriculumontwerp Curriculumontwerp blended learning just-in-time learning

Wijze van presentatie:
Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee