Betrokkenheid van ervaringsdelers in onderwijs.

Informatie
Auteurs
R.R. de Jonge
Organisatie
RadboudMC
Congres
2024
Context / probleemstelling of aanleiding

Thema:

William Osler, grondlegger van het medisch onderwijs, zei al in 1904: “It is much more important to know what sort of a patient has a disease than what sort of a disease a patient has”(1).

Het belang van actieve betrokkenheid van ervaringsdelers is duidelijk en Nederland en Vlaanderen bruisen van de initiatieven in het medisch onderwijs, zo bleek uit een de inventarisatie op het recente NVMO congres. Dit wordt verder onderstreept door een recent artikel met onderwijstips vanuit een groep Nederlanderse onderwijsmakers (2).

Een van de grote uitdagingen in ons onderwijs is het representatief aanbieden van de vele perspectieven die onze samenleving rijk is. Dé patiënt bestaat immers niet. Centraal in deze workshop staat het ophalen van best practices om de verschillende perspectieven op gezondheid in het onderwijs te verwerken en zo betekenisvol praktijkgericht onderwijs te kunnen aanbieden.
Doel:
Het verkrijgen van overzicht van verschillende perspectieven;Barrières ontdekken die in de weg staan voor volledig krijgen van perspectieven;Het formuleren van benodigde randvoorwaarden;

Ondersteunen van docenten bij het vinden van perspectieven.

Doelgroep:

Iedereen die interesse heeft in betrekken van ervaringsdelers in onderwijs.

Opzet: activiteiten en opbrengst:
Korte intro en interactieve kennismaking.

In kaart brengen van perspectieven en barrières (zoeken naar best practices, delen van ervaringen en inzicht in barrieres). In groepje beantwoorden van de volgende vragen:

Welke behoeftes zijn er voor je onderwijs?

Welke verschillende perspectieven vertegenwoordig je momenteel in je onderwijs?

Welke perspectieven missen er binnen de groep patiënten die jij hebt?

Wat zouden drempels voor deze groepen kunnen zijn (organisatorisch, taal, cultuur, genderrollen)?

Wat zijn drempels voor jou, die er voor de patient misschien niet zijn?

Hoe ben je op zoek gegaan naar manieren om die perspectieven te includeren in je project?

Groepjes presenteren uitkomst van wat ze in kaart gebracht hebben
Opschrijven take home messages

Opbrengst:
Creëren van veilige omgeving om perspectieven te delen.
Inzicht in verschillende perspectieven en barrieres
Overzicht van tips en trucsImplementatie in eigen werkomgeving

Referenties (max 2.):
John, M. (2013). From Osler to the cone technique. HSR proceedings in intensive care & cardiovascular anesthesia, 5(1), 57.
Beschikbaar via: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3670719/Eijkelboom, C., Brouwers, M., Frenkel, J., van Gurp, P., Jaarsma, D., de Jonge, R., … & de la Croix, A. (2023). Twelve tips for patient involvement in health professions education. Patient Education and Counseling, 106, 92-97. Beschikbaar via: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36266155/
Max aantal deelnemers :

36

Beschrijving van de interventie/innovatie:
Ervaringen/analyse van de implementatie:
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):
Referenties:
Trefwoorden:

Diversiteit Curriculumontwerp Docentprofessionalisering Ervaringsdelers Diversiteit

Wijze van presentatie:
Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee