Bereid studenten voor op hun actieve feedbackrol op de werkvloer! Handvatten voor docenten & werkplekbegeleiders.

Informatie
Auteurs
L. de De Vreugd
Organisatie
UMC Utrecht
Congres
2024
Context / probleemstelling of aanleiding

Context/probleemstelling of aanleiding:

Feedbackdialogen zijn belangrijke elementen in de ontwikkeling van zorgprofessionals. Het is essentieel dat deze dialogen goed gevoerd worden. Er is al veel bekend over de rol van de supervisor in het geven van feedback (Palaganas & Edwards, 2021). Recent is de aandacht van onderwijs(onderzoekers) verschoven naar de actieve rol van medisch studenten en de mogelijke moeilijkheden in het verkrijgen en verwerken van feedback (Tielemans et al., 2023). Echter, om die actieve rol in het feedbackproces effectief te kunnen vervullen zijn feedbackvaardigheden vereist. Het is aan docenten en begeleiders om studenten te ondersteunen bij het ontwikkelen van deze feedbackvaardigheden. Met deze bijdrage willen we laten zien wat docenten en werkplekbegeleiders kunnen doen om studenten voor te bereiden en te ondersteunen in het proces van feedback verkrijgen en verwerken.

Beschrijving van de interventie/innovatie:

Middels een iteratief proces is geïdentificeerd hoe docenten en werkplekbegeleiders hun studenten kunnen voorbereiden op – en begeleiden bij hun rol als feedbackgebruikers.

In expertsessies is eerst aan de hand van de zes valkuilen van feedbackontvangers (Tielemans et al., 2023) eerst geïnventariseerd welke actoren een rol kunnen spelen in het voorkomen of remediëren van valkuilen voor feedbackontvangers; dit bleken vooral (maar niet uitsluitend) docenten en werkplekbegeleiders te zijn. Voor zowel docenten als werkplekbegeleiders is vervolgens gekeken wat die rol precies inhoudt en hoe zij deze rol kunnen vervullen. Docenten hebben meer een onderwijzende functie in het verkrijgen en verwerken van feedback, terwijl werkplekbegeleiders studenten op de werkplek hierin ondersteunen. Vervolgens is dit vertaald naar gewenste leerdoelen en leeractiviteiten die docenten en werkplekbegeleiders kunnen inzetten.

Ervaringen/analyse van de implementatie:

Dit proces resulteerde in leerdoelen en leeractiviteiten die docenten en begeleiders kunnen ondernemen om studenten te ondersteunen in het ontwikkelen van feedbackvaardigheden, in de vorm van praktisch toepasbare handvatten.

Lessons learned (implicaties voor de praktijk):

Na de publicatie van de valkuilen voor studenten (Tielemans et al., 2023) en presentaties rondom deze valkuilen bemerkten we een grote behoefte binnen de onderwijspraktijk aan praktische handvatten, gebaseerd op wetenschappelijke inzichten. Met deze bijdrage voor docenten en werkplekbegeleiders bieden we concrete handvatten om studenten te ondersteunen in het ontwikkelen van feedbackvaardigheden. Hiermee hopen we feedbackprocessen op de werkvloer te kunnen optimaliseren.

Op het NVMO-congres bespreken we deze praktische toepassingen voor zowel docenten als werkplekbegeleiders en de waarde ervan in het feedbackproces.

Referenties (max. 2):

Palaganas, J. C., & Edwards, R. A. (2021). Six common pitfalls of feedback conversations. Academic Medicine, 96(2), 313.

Tielemans, C. J., Eijkelboom, C. M., Lesterhuis, M., de Vreugd, L. B., Pennings, H. J. M., & de Kleijn, R. A. M. (2023). Receiving Feedback Is Not Easy! Six Common Pitfalls. Academic Medicine, 98(5), 647.

Beschrijving van de interventie/innovatie:
Ervaringen/analyse van de implementatie:
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):
Referenties:
Trefwoorden:

Docentprofessionalisering Overig, namelijk: Overig, namelijk: Feedback Werkplekleren

Wijze van presentatie:
Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee