AI in het Medisch Onderwijs: Aanpak inventarisatie AI fraude gevoeligheid in het curriculum

Informatie
Auteurs
E.W. Elings
Organisatie
Amsterdam UMC loc. AMC
Congres
2024
Context / probleemstelling of aanleiding

Thema:

Kunstmatige intelligentie (AI) heeft reeds voet aan de grond in verschillende domeinen, waaronder ook het medisch onderwijs. De opkomst van deze technologie zal het medische onderwijs veranderen door innovatieve mogelijkheden, voor zowel docenten als studenten. Echter, deze mogelijkheden roepen ook belangrijke vragen op met betrekking tot de betrouwbaarheid en fraudegevoeligheid. Hoe evalueren we bijvoorbeeld de fraudegevoeligheid van AI binnen onze vakken en van onze toetsen? Welke stappen zijn er tot nu toe ondernomen om de traditionele curricula aan te passen aan de mogelijkheden die AI te bieden heeft?

Deze ronde tafeldiscussie is een platform voor een uitwisseling van methodieken, beleid en ervaringen over AI tussen medische instellingen in Nederland en België. We bespreken niet alleen risico’s en uitdagingen van AI in het onderwijs, maar bespreken ook op welke manier we de risico’s in kaart kunnen brengen.

Doel:

Het doel van de rondetafelsessie is de deelnemers een beeld te schetsen hoe verschillende instellingen omgaan met de komst van AI en het effect op de vakken en toetsen. Hiertoe zullen we kort de aanpak van Amsterdam UMC-UvA toelichten in de evaluatie van fraudegevoeligheid op de toetsen. Vervolgens gaan we samen met de deelnemers aan de hand van stellingen in discussie over hoe elke instelling om (is gegaan)/gaat met de komst van AI en welk ervaringen men heeft in de inventarisatie van AI fraudegevoeligheid.

Doelgroep:

Collega’s die meer willen weten over hoe andere instellingen omgaan met fraudegevoeligheid binnen curricula door de komst van AI.

Opzet: activiteiten en opbrengst:

Introductie: De moderatoren introduceren het onderwerp en delen een methode om de effecten van AI op de fraudegevoeligheid van toetsen te inventariseren.

Discussie: De deelnemers bespreken verschillende aspecten van AI in hun instellingen, waaronder hoe ze hebben gereageerd op de komst van AI, het effect op het toetsbeleid, hoe ze bepalen welke toetsen risico lopen op fraude met AI, en hoe ze AI in hun huidige en toekomstige curriculum integreren.

Plenaire afsluiting: Aan het einde van de workshop wordt een plenaire sessie gehouden waarin de besproken onderwerpen worden samengevat. Dit geeft de deelnemers een overzicht van hoe medische onderwijsinstellingen in Nederland omgaan met AI en hoe ze de fraudegevoeligheid van toetsen kunnen identificeren en tegengaan.

Referenties (max 2.):

Max aantal deelnemers :

30

Beschrijving van de interventie/innovatie:
Ervaringen/analyse van de implementatie:
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):
Referenties:
Trefwoorden:

Overig, namelijk: Toetsing Digitaal leren en innoveren Artificiele Intelligentie

Wijze van presentatie:
Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee