Prijs voor het Beste Proefschrift

De NVMO reikt sinds 2010 de tweejaarlijkse NVMO Prijs voor het Beste Proefschrift op het gebied van onderwijs in de gezondheidszorg én diergeneeskunde. Het doel van deze prijs is het stimuleren van excellent onderzoek in de onderwijskunde in de gezondheidszorg en het belonen van excellente jonge onderzoekers in de onderwijskunde in de gezondheidszorg. De winnaar van het Beste Proefschrift ontvangt een oorkonde en een geldbedrag van € 1.500,-  dat de promovendus naar eigen goeddunken kan besteden.

In aanloop naar het NVMO Congres worden drie kandidaten genomineerd voor deze prijs. Een speciaal samengestelde jury voor de Prijs voor het Beste Proefschrift beoordeelt alle inzendingen en kiest de winnaar voor de Prijs voor het Beste Proefschrift. De uitreiking van de prijs voor het Beste Proefschrift vindt plaats op het jaarlijkse NVMO Congres. De bekendmaking gebeurt via NVMO-website, de NVMO nieuwsbrief, social media en als mededeling in Medical Teacher (News & Notes), MedEdWorld.org en indien mogelijk andere internationale media.

Winnaars

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de Prijs voor het Beste Proefschrift is de promovendus gepromoveerd aan een Nederlandse of Vlaamse universiteit. De begeleidende hoogleraar heeft een leerstoel op het terrein van onderwijs in de gezondheidszorg onderwijs. Het kan voorkomen dat buitenlandse studenten bij Nederlandse of Vlaamse promotoren promoveren. Zij kunnen desgewenst ook genomineerd worden. In dat geval geldt de voorwaarde dat de genomineerden en hun promotores minimaal 2 jaar lid zijn van de NVMO. De promotiedatum ligt in de twee kalenderjaren voorafgaand aan het jaar waarin de prijsuitreiking plaats vindt.

 

 

Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee