Prijs voor de Beste Onderwijsinnovatie

Sinds 2011 wordt de NVMO prijs voor de Beste Onderwijsinnovatie uitgereikt. Deze tweejaarlijkse prijs heeft tot doel het stimuleren van excellente onderwijsinnovatie in het onderwijs op het gebied van gezondheid en gezondheidszorg alsmede het belonen van excellente onderwijsontwikkelaars in de onderwijskunde op het gebied van gezondheid en gezondheidszorg.

Alle onderwijsinnovatie-projecten binnen het onderwijs op het gebied van gezondheid en gezondheidszorg aan Hogescholen en Universiteiten in Nederland en Vlaanderen kunnen in beginsel meedingen. Aan de prijs is een geldbedrag van 1.500 euro verbonden dat door de NVMO ter beschikking wordt gesteld.

De projecten moeten een onderwijsvernieuwing zijn die:

a) zich onderscheidt van bestaande methoden
b) in de laatste vijf jaar is ontwikkeld
c) zo nauwkeurig gedocumenteerd is dat deze uitvoerbaar is door anderen
d) met succes sinds tenminste twee jaar wordt toegepast, hetgeen met evaluatieresultaten wordt gestaafd
e) breder toepasbaar is dan binnen de eigen instelling
f) beschreven is in een artikel in de medische onderwijsliteratuur (tenminste “submitted”)

De indiener kan een persoon of een groep personen zijn.

De jury voor de prijs van de beste onderwijsinnovatie wordt benoemd door het bestuur van de NVMO. In 2024 bestaat de jury voor de prijs voor de beste onderwijsinnovatie 2024 uit:

 • prof. dr. Mirjam oude Egbrink | voorzitter
  Wetenschappelijk directeur Onderwijsinstituut FHML UM/MUMC+
 • Drs. Jacqueline Bustraan
  Onderwijsdeskundige, LUMC
 • Gastprof. dr. Mieke Embo
  Master Verpleegkunde en Vroedkunde – Universiteit Antwerpen, bestuurslid NVMO
 • Christiaan Meijer
  Student Geneeskunde Radboudumc, studentbestuurslid NVMO
 • Prof. dr. Annet van Royen-Kerkhof
  Opleidingsdirecteur Geneeskunde, UU, UMC Utrecht
 • Drs. Emely Spierenburg
  Onderwijskundig adviseur, Erasmus MC
 • Assistent Prof. dr. Monique van Velzen
  Onderzoeksmanager, assistant professor en begeleider van arts-onderzoekers afdeling Anesthesiologie, LUMC, vorige prijswinnaar in 2021

Meer informatie over het de voorwaarden, criteria en de procedure voor de Prijs voor de Beste Onderwijsinnovatie, klik op: Reglement en criteria Prijs voor de Beste Onderwijsinnovatie

De winnaar van de prijs voor de beste onderwijsinnovatie wordt om de twee jaar bekend gemaakt tijdens het NVMO Congres.

Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee