Over PME

Het tijdschrift PME kent een lange geschiedenis. In mei 1982 verscheen het Bulletin Medisch Onderwijs (BMO) voor het eerst. Het was een uitwisselings­plaats voor ideeën, plannen en pogingen om het medisch onderwijs te verbeteren. Initiatiefnemers Caspar Bleijs†, Herman van Rossum en Maarten Verwijnen stonden aan de wieg van dit bulletin. In 2000 werd de naam Bulletin vervangen door Tijdschrift en was daarmee het Tijdschrift voor Medisch Onderwijs (TMO) geboren. Tegelijk met de naamsverandering werden ook de productie en verspreiding van het Tijdschrift verbeterd. Het tijdschrift werd al snel internationaal in alle opzichten: de lezers, auteurs, reviewers en redactieleden.

Sinds 2012 is het tijdschrift Engelstalig en heeft het de naam Perspectives on Medical Education (PME). Ook het redactieproces is geprofessionaliseerd. Hierdoor is het tijdschrift digitaal toegankelijk en zijn de artikelen ook terug te vinden via PubMed.

De missie van het tijdschrift PME is het ondersteunen en verrijken van de samenwerking tussen onderwijsonderzoekers en klinische docenten, en het bevorderen van nieuwe kennis over klinische onderwijspraktijken door het publiceren van een verscheidenheid aan publicatietypen, waaronder origineel onderzoek. PME is geïndexeerd in belangrijke databases, waaronder MEDLINE, Web of Science, Google Scholar en Scopus, en heeft het DOAJ-zegel ontvangen. In 2022 kreeg het tijdschrift een impactfactor van 4.113.

PME staat onder toezicht van hoofdredacteur prof. dr. Erik Driessen, PhD. Hij wordt daarbij begeleid door een internationale redactieraad van vooraanstaande wetenschappers, waarvan de leden de verschillende ouderdisciplines op het gebied van medisch onderwijs vertegenwoordigen: clinici, sociale wetenschappers, biomedische wetenschappers, statistici en taalkundigen.

Meer informatie over PME is te vinden op pmejournal.org

 

Perspectives on Medical Education is the official journal of the Netherlands Association of Medical Education (NVMO) since 1982. The journal’s mission is to support and enrich collaborative scholarship between education researchers and clinical educators, and to advance new knowledge regarding clinical education practices by publishing a variety of publication types including original research. The journal is indexed in key databases, including MEDLINE, Web of Science, Google Scholar, and Scopus and has received the DOAJ seal. In 2022, the journal was awarded an impact factor of 4.113.

The journal has a long history. In 1982, the journal was founded by the Netherlands Association for Medical Education, as a Dutch language journal (Netherlands Journal of Medical Education). As a Dutch journal it fuelled educational research and innovation in the Netherlands. It is one of the factors for the Dutch success in medical education. In 2012, it widened its scope, transforming into an international English language journal. The journal swiftly became international in all aspects: the readers, authors, reviewers and editorial board members.

The journal is overseen by the Editor-in-Chief Professor Erik Driessen, PhD. He is provided by guidance by an international editorial board of leading scholars with members representing the different parental disciplines in the field of medical education, e.g. clinicians, social scientists, biomedical scientists, statisticians, and linguists.

For more information go to pmejournal.org

Tijdschrift voor Medisch Onderwijs (TMO)

Meer informatie over TMO staat in het archief.

Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee