Vacature penningmeester NVMO Bestuur 2025-2028

De NVMO is met 1400 leden de grootste vereniging voor alle betrokkenen in het onderwijs in de gezondheidszorg in Nederland en Vlaanderen. De vereniging heeft in 2023 haar vijftigste verjaardag gevierd en is actief in WO en HBO opleidingen in de gezondheidszorg, onder meer de opleiding tot verpleegkundige, (dieren)arts en de vervolgopleiding tot medisch specialist.
Het jaarlijkse congres in mei wordt door zo’n 900 docenten en studenten bezocht. Het tijdschrift van de vereniging “Perspectives on Medical Education” is een online tijdschrift en verschijnt vijf- tot zesmaal per jaar. De vereniging heeft 26 landelijke werkgroepen, van Professioneel Gedrag tot Skills & Simulatie, van Digitaal leren tot Docentprofessionalisering. De NVMO stimuleert onderzoek en ontwikkeling van onderwijs in de gezondheidszorg, ondersteunt promovendi op dit gebied met een jaarlijks symposium en verzorgt ethische toetsing van onderwijsonderzoek.

De bestuurstermijn van onze huidige penningmeester, dr. Jelle Prins, loopt in november 2025 statutair af. Binnen de NVMO is het de gewoonte de procedure voor de benoeming van de penningmeester reeds een jaar voor het vertrek van de residerende penningmeester in gang te zetten om de financiële activiteiten en kennis op een ‘warme’ en goede manier over te dragen.

In lijn met bovenstaande zoeken wij op korte termijn een aankomend penningmeester voor de NVMO, die per november 2025 formeel de taken van de penningmeester over kan nemen.

Voor deze positie zoeken wij een bevlogen collega op het gebied van onderwijs en opleiden in het (dier)gezondheidszorg domein (werkzaam in het WO of HBO), die de vereniging in de periode 2025-2028 kan ondersteunen en mee kan helpen om verder te professionaliseren.

Wat houdt de functie in?

De penningmeester zit in het algemeen bestuur van de vereniging, dat naast de voorzitter en secretaris totaal uit 5 bestuursleden en 2 student bestuursleden bestaat. De penningmeester, voorzitter en secretaris vormen het dagelijks bestuur van de vereniging. Hierbij worden zij ondersteund door het bestuurssecretariaat.

De penningmeester van de NVMO:

  • is als primus interpares binnen het bestuur verantwoordelijk voor de financiële administratie van de vereniging en de verantwoording hiervan
  • hij/zij is samen met de overige bestuursleden verantwoordelijk voor het laten plaatsvinden van ledenvergaderingen, het toezien op de naleving van de reglementen en het zorgdragen voor het voortbestaan van de vereniging en wordt hierbij actief ondersteund door de verenigingsondersteuner alsook een administratief expert
  • is actief lid van de NVMO, met sterke betrokkenheid bij het onderwijs en opleiden in het (dier)gezondheidszorg domein
  • is discreet, loyaal en integer
  • heeft affiniteit met financiën
  • heeft voldoende tijd beschikbaar voor de (financiële voorbereiding van) bestuursvergaderingen (online en/of fysiek), de jaarlijkse werkgroependag, de (financiële voorbereidingen van) ALV, (voorbereidingen van de) vergaderingen van het DB (online) en de financiële kwartaalbesprekingen wordt hierbij ondersteund door de Verenigingsondersteuner.

Welke taken heeft de penningmeester?

  • Het jaarlijks samenstellen van het financieel verslag van de vereniging op en het afstemmen hiervan met de kascommissie voorafgaand aan de jaarlijkse ALV
  • Het jaarlijksopstellen van de begroting op voor de vereniging, de penningmeester wordt hierbij ondersteund door de verenigingsondersteuner
  • 1x per kwartaal overleg over de kwartaalrapportage en wordt hierbij ondersteund door de verenigingsondersteuner en de administratief expert
  • De vinger aan de pols houden met betrekking tot de inkomsten en uitgaven van de NVMO commissies, te weten het tijdschrijft PME, het JON, de toetsingscommissie ERB en de Congrescommissie alsmede de werkgroepen

De functie is onbezoldigd. Bestuursleden krijgen gratis toegang tot het jaarlijkse NVMO congres en de verblijfkosten tijdens dit congres worden vergoed.

Vragen?

Indien nadere informatie over de vacature gewenst is kan contact worden opgenomen met dr. Jelle Prins via secretariaat@nvmo.nl.

Interesse in deze functie?

Stuur dan een korte motivatie en CV uiterlijk 18 juli 2024 naar secretariaat@nvmo.nl.

 

 

Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee