Vacature Commissielid NVMO-ERB met ethische expertise

Vanwege vertrek van het huidige commissielid is de NVMO Ethical Review Board (NVMO-ERB) op zoek naar een nieuw commissielid met ethische expertise.

De Ethical Review Board (ERB) beoordeelt namens de NVMO* onderzoeksvoorstellen gericht op onderwijs en opleiden in de gezondheidszorg, zoals de studie geneeskunde, paramedische opleidingen en medische vervolgopleidingen in Nederland en Vlaanderen. Dit soort onderzoek valt buiten de beoordeling van medisch-ethische toetsingscommissies. Onderzoekers en internationale tijdschriften voor gezondheidszorgonderwijs vinden ethische rechtvaardiging van onderzoek steeds belangrijker. Daarom is de NVMO-ERB in het leven geroepen. De commissie vergadert eens in de 6-8 weken. Zij streeft ernaar een diverse commissie te zijn van leden met onderwijskundige expertise, een ethicus, een jurist, een AIOS en een student. Een secretaris ondersteunt de commissie.

* Vlaams-Nederlandse vereniging voor onderwijs en opleiding in de gezondheidszorg

Vanwege vertrek van de ethicus in de commissie heeft de NVMO-ERB een vacature voor een ethicus. De ethicus beoordeelt de onderzoeksvoorstellen op de aandacht voor de ethische aspecten, zoals respect voor deelnemers (autonomie, vertrouwelijkheid, privacy ed) en eventuele schade aan deelnemers. De ethicus plaats daarbij de casuïstiek nadrukkelijk in de context van nationale en internationale richtlijnen en van de academische literatuur op het gebied van onderzoeksethiek.

Taak- en functieomschrijving

 • Samen met de commissie ethische aspecten beoordelen van onderzoeksvoorstellen gericht op onderwijs en opleiden in de gezondheidszorg.
 • Deelnemen aan de vergaderingen van de commissie (circa acht keer per jaar) en deze voorbereiden.
 • Af en toe tussentijds reageren op voorstellen voor onderwijsonderzoek.
 • Af en toe scholing geven in ethische toetsing aan onderzoekers naar onderwijs en opleiden in de gezondheidszorg.

Wat vragen wij?

 • Academisch of HBO gevormd in Wijsbegeerte, Theologie, (Bio)ethiek, Humanistiek.
 • Dat je op de hoogte bent van de recente stand van zaken voor wat betreft de nationale en internationale literatuur over onderzoeksethiek.
 • Interesse in wetenschappelijk onderzoek en onderwijs.
 • Je bent ongeveer 1 x per 6 weken beschikbaar voor vergaderingen (ca. 6x digitaal en 2x fysiek). De vergaderingen duren ca. 2 uur en vinden halverwege de dag plaats, in principe op donderdag.
 • We verwachten dat de vergaderingen goed voorbereid worden en een actief deelname aan deze vergaderingen. Daarnaast het af en toe vragen beantwoorden van de secretaris of een dossier buiten de vergadering om beoordelen.
 • Incidenteel wordt een beroep op je gedaan om extra activiteiten op je te nemen, bijvoorbeeld om mee te denken over bredere thema’s buiten reguliere commissievergaderingen om of om scholing te geven.
 • De aanstelling is voor 3 jaar, met mogelijkheid tot herbenoeming.

Welke voordelen biedt deze functie?

 • Door deel te nemen aan de NVMO-ERB blijf je op de hoogte van onderwijskundig onderzoek dat in Nederland en Vlaanderen wordt uitgevoerd naar onderwijs en opleiden in de gezondheidszorg en welke ethische aspecten daarbij spelen.
 • De NVMO-ERB staat midden in ‘onderwijs en opleiden in de gezondheidszorg in Nederland en Vlaanderen’ en deelname is goed voor je netwerk.
 • Door deel te nemen aan ethische en methodologische discussies over onderzoeksvoorstellen sterk je je eigen analytische vaardigheden.
 • Je maakt deel uit van een leuke, gevarieerde commissie.

Wat bieden wij?

 • Voor het bijwonen en voorbereiden van vergaderingen biedt de NVMO een vergoeding in de vorm van vacatiegeld (150 euro per deelgenomen vergadering).
 • Reiskostenvergoeding

Interesse?

Lijkt het je interessant en boeiend om voor de NVMO-ERB aan de slag te gaan als commissielid met ethische expertise? Stuur dan je CV met motivatie uiterlijk voor 10 juli naar erb@nvmo.nl t.a.v. Anneke Kramer, voorzitter van de ERB.
Mocht je nog vragen hebben dan kun je deze via hetzelfde mailadres stellen aan de NVMO-ERB.

 

Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee