Word jij ons nieuwe bestuurslid?

In het bestuur van de NVMO is ruimte ontstaan voor een nieuw bestuurslid. Wij zoeken een bevlogen collega werkzaam in onderwijs en/of opleiden in het (dier)gezondheidszorg domein, met expertise in het hoger beroepsonderwijs of vervolgopleidingen die de vereniging in de komende periode verder kan professionaliseren op het gebied van diversiteit en inclusiviteit, met behoud van de sociale betrokkenheid van de leden.

De NVMO is met 1400 leden de grootste vereniging voor alle betrokkenen in het onderwijs in de gezondheidszorg in Nederland en Vlaanderen. De vereniging vierde in 2023 haar vijftigste verjaardag en is actief in WO en HBO opleidingen in de gezondheidszorg, onder meer de opleiding tot verpleegkundige, (dieren)arts en de vervolgopleiding tot medisch specialist.

Het jaarlijkse NVMO congres in mei wordt door zo’n 900 docenten en studenten bezocht. Het tijdschrift van de vereniging “Perspectives on Medical Education” is een online tijdschrift en verschijnt vijf- tot zesmaal per jaar. De vereniging heeft 26 landelijke werkgroepen, van Professioneel Gedrag tot Skills & Simulatie, van Digitaal leren tot Docentprofessionalisering. De NVMO stimuleert onderzoek en ontwikkeling van onderwijs in de gezondheidszorg, ondersteunt promovendi op dit gebied met een jaarlijks symposium en verzorgt ethische toetsing van onderwijsonderzoek.

Wat vragen wij?
Een bestuurslid neemt deel aan de bestuursvergaderingen die doorgaans 6 tot 8 keer per jaar online of fysiek plaatsvinden. Het bestuur bestaat uit een dagelijks bestuur (voorzitter, penningmeester en secretaris), 5 bestuursleden en 2 student bestuursleden. Zij worden ondersteund door het bestuurssecretariaat.

Een bestuurslid van de NVMO:

  • Is actief lid van de NVMO, met sterke betrokkenheid bij het onderwijs en opleiden in het (dier)gezondheidszorg domein
  • Is in staat de missie en visie op de benodigde professionalisering op het gebied van diversiteit en inclusiviteit van de NVMO uit te dragen
  • Heeft expertise in het hoger beroepsonderwijs of vervolgopleidingen
  • Kan een bijdrage leveren aan het verbreden van de doelgroep van de NVMO, van basis tot vervolgopleidingen en continu leren, alsmede het brede pallet aan disciplines in de gezondheidszorg
  • Heeft voldoende tijd beschikbaar voor tenminste 6 bestuursvergaderingen (online en/of fysiek), de werkgroependag, de ALV en het jaarlijkse NVMO congres.

De functie is onbezoldigd. Bestuursleden krijgen gratis toegang tot het jaarlijkse NVMO congres dat jaarlijks in mei plaatsvindt.

Procedure
Voor meer informatie over de vacature wenst kan contact worden opgenomen met onze voorzitter prof. dr. Rashmi Kusurkar via secretariaat@nvmo.nl. Heb je interesse in de functie van bestuurslid, stuur dan een korte motivatie en CV uiterlijk 20 mei 2024 naar secretariaat@nvmo.nl.

Klik hier voor meer informatie over onze vereniging en het NVMO bestuur.

Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de toekomst van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee